Salsa/Cumbia

Vuxna
Mån kl 14.00–15.30
(start 9/2)

8 ggr – 895 kr
*Alla kurser är i Messingen