Anmälningsvillkor

Viktigt att veta

SKADAD/LÅNGTIDSSJUK

Varaktigt studiehinder. Om du måste återta din anmälan eller avbryta cirkeln p g a varaktigt studiehinder som sjukdom (styrkt av läkarintyg) eller avflyttning från orten, betalar du för de sammankomster som ägt rum samt en administrationsavgift på 150 kr.

FÖRSÄKRING

Alla anmälda deltagare (med namn och personnummer) är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från samt under kursen.
Kallelse till cirkel-/arrangemangsstart får du via posten eller – i brådskande fall – per telefon. Angivna startdagar är preliminära.

REGISTRERING AV PERSONNUMMER

Som deltagare hos oss registreras du i ett internt dataregister enligt PUL-lagen.
Vi ber alla våra deltagare om personnummer. Anledningen till detta är dels att Folkbildningsrådet vill kunna ta fram statistik beträffande våra deltagares ålder och kön, dels vill vi säkert kunna identifiera deltagare i vår verksamhet som stöds av skattemedel och som dessutom omfattas av våra försäkringar.

RABATTER

Eventuella rabatter kan ej kombineras.