Intagningsprov

För att utvecklas så långt som möjligt behövs en balans mellan upprepning och utmaning. Vi har därför intagningsprov till våra danslinjer för att se till att du hamnar i den grupp där du utvecklas bäst utifrån hur långt du har kommit i din dansträning.

 

Intagningsprovet är en danslektion i grupp där en ledare visar allt du ska göra. Provgrupperna delas in efter ålder. Alla som söker till våra danslinjer får en plats och det är vår jury som bedömer vilken linje och grupp som är lämplig för dig och din utveckling. Efter intagningsprovet får du ett antagningsbesked via mejl och kan välja om du vill tacka ja eller nej till erbjuden plats.

 

Det är intagningsprov till våra danslinjer i maj varje år inför kommande läsår, men vi fyller eventuella restplatser i augusti och i januari.

 

Anmälan till danslinjerna görs till kursansvarig Sara Eliasson sara.eliasson@sv.se