Tilda Lundell

Jag började dansa när jag var fem år gammal. Jag har dansat i många år på Dansverket och jag har gått Dansverkets 4-åriga danslinje där jag har tränat jazz/showdans, modern dans och modern jazz. Jag har också utbildat mig genom Studieförbundet Vuxenskolans barndanspedagogikkurs.

”Dans för mig är ett perfekt sätt att få uttrycka sina känslor och lära känna sig själv. Att hitta sitt eget sätt att dansa tillsammans med de som delar samma intresse för dansen är viktigt för mig. Jag vill att mina elever ska känna en gemenskap och trygghet tillsammans med varandra och med mig som lärare. På mina lektioner vill jag sprida och förmedla dansglädje tillsammans med grunder för att mina elever ska kunna ta sig så långt de vill inom dansens värld."Tilda Lundell undervisar i: