Nadine Pettersson Bolsö

Nadine är utbildad danspedagog från Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm med inriktning barn och unga samt jazzdans. Hon har även gått två förberedande danslinjer på Kristinehamns och Lunnevads Folkhögskola. Nadine har erfarenhet av att undervisa barn, unga och vuxna i alla åldrar. På Dansverket undervisar Nadine i pyttedans, barndans och jazzdans. 

 

” På mina lektioner upptäcker vi dansen tillsammans genom ett gemensamt utforskande. Med lustfyllda övningar där vi fokuserar på koordination, smidighet, styrka, musikalitet och uttryck arbetar vi fram en stadig grund i dansens teknik. Vi arbetar även med improvisation och eget skapande där eleverna får utveckla ett eget rörelsespråk. Med stor dansglädje och en öppenhet skapar vi tillsammans ett tryggt rum där var och en får möjlighet att utvecklas från sin nivå. ”

 Nadine Pettersson Bolsö undervisar i: