Lovisa Larsson

Lovisa studerar just nu danspedagogprogrammet på Stockholms Konstnärliga Högskola (f.d. Dans och Cirkushögskolan) med inriktning på modern och nutida dans samt jazzdans. Hon är även utbildad på Kävesta Folkhögskola och Stockholms Estetiska Gymnasium. Hennes främsta dansstilar är nutida-, jazz- och modern dans men är även skolad i fler andra stilar såsom balett och orientalisk dans. I Lovisas klasser fokuserar hon mycket på musikalitet, energi och dansglädjen. Med en kombination av satt material, såsom koreografi och stegkombinationer, och improvisation vill hon skapa ett rum där man kan växa i sin dans tillsammans med gruppen och individuellt.

 

“Dans är för alla och därför vill jag skapa ett så säkert och inkluderande rum som möjligt för de elever jag har så de kan utvecklas. Dansen ger mig en stor glädje i livet som jag vill förmedla till andra genom min undervisning.”Lovisa Larsson undervisar i: