Elin Bergström

Elin är utbildad ämneslärare i dans och koreografi från Stockholms Konstnärliga Högskola (tidigare Dans och Cirkushögskolan, DOCH). Innan dess gick hon också en förberedande dansutbildning på Balettakademien i Stockholm.

 

”På mina lektioner vill jag skapa dansglädje och ge varje elev möjlighet att utvecklas. Jag strävar efter att danssalen ska kännas trygg för alla elever. En trygg danssal skapar förutsättningar för att eleverna ska våga testa nya saker och utmana sig själva. Det är då vi utvecklas och lär oss mer. Jag upplever att dans stärker elevers tro på sig själva då de genom dansen tränar på att ta plats i en danssal och antar utmaningar som de sedan klarar av. Som danslärare får jag följa elevers danstekniska utveckling, deras personliga resa genom dansen samt dela dansglädjen tillsammans med mina elever, vilket är helt fantastiskt!”Elin Bergström undervisar i: