Pyttedans

Här dansar barnet tillsammans med en förälder och möter dansen på ett glatt och lekfullt sätt, anpassat till barnets motoriska förutsättningar. Vi använder rytminstrument och rekvisita såsom sjalar, rockringar m.m. Barnet tränar kropps-/rumsuppfattning, smidighet och taktkänsla till musik och rytmlekar som lockar till rörelse.  
     

SCHEMA HT20

Födda Nivå Dag Tid Plats Start Tillfällen Pris Lärare Anmälan
17-18 Sön 9.30-10.15 Huddingegymnasiet 06/09 12 1295:- Lydia Lång Anmäl dig