två barn hoppar och kastar sjalar

Barndans

På barndanslektionerna är det mycket dansglädje. Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet samt koordinationsförmåga. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar, allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.
Den 15 december kl. 10.00 släpper vi vårterminens platser för anmälan. Om du anmäler dig till en full kurs ställs du i kö.
 

SCHEMA VT22

Födda Nivå Dag Tid Plats Start Tillfällen Pris Lärare Anmälan
17-17 Sön 14.15-15.00 Huddinge gymnasium 23/01 14 1800:- Karin Jemsby Anmäl dig
16-17 Tis 16.30-17.15 Växthus1 25/01 14 1800:- Malin Jönsson Anmäl dig
16-17 Tors 17.15-18.00 Tomtbergahallen 27/01 14 1800:- Karin Bonthron Anmäl dig
16-16 Sön 15.00-15.45 Huddinge gymnasium 23/01 14 1800:- Karin Jemsby Anmäl dig