Våra lokaler

Huddinge

Vår egen danssal finns på patron pehrs väg 8

Vi hyr även in oss i Växthus1, Tomtbergahallen samt Huddinge gymnasium

 

Ekerö

Vår dansverksamhet bedrivs i Sanduddens skola, rörelserummet

 

Tumba

Vår dansverksamhet bedriv i Folkets hus Segersjö