två barn hoppar och kastar sjalar

Barndans

På barndanslektionerna är det mycket dansglädje. Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet samt koordinationsförmåga. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar, allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.
Platssläpp inför vårterminen har vi den 15 december kl. 10.00. Om du anmäler dig till en full kurs ställs du i kö.
 
Födda Nivå Dag Tid Plats Start Tillfällen Pris Lärare Anmälan
16-17 3-4 år Lör 09.45-10.30 Falkvägen 42 05/09 12 1295:- Lydia Lång Anmäl dig
14-15 5-6 år Lör 10.30-11.15 Falkvägen 42 05/09 12 1295:- Lydia Lång Anmäl dig