två barn hoppar och kastar sjalar

Barndans

På barndanslektionerna är det mycket dansglädje. Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet samt koordinationsförmåga. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar, allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.
 
Födda Nivå Dag Tid Plats Start Tillfällen Pris Lärare Anmälan
16-17 3-4 år Lör 09.45-10.30 Falkvägen 42 05/09 12 1295:- Lydia Lång Anmäl dig
14-15 5-6 år Lör 10.30-11.15 Falkvägen 42 05/09 12 1295:- Lydia Lång Anmäl dig