Kreativ friskvård för ditt företag

 

Vi på Dansverket erbjuder tre spännande och unika friskvårdskoncept för företag. De är specifikt utformade för att främja psykisk och fysisk hälsa på och utanför arbetsplatsen. Ni behöver inte ta er någonstans, våra kunniga pedagoger kommer till er.
För att vi gemensamt ska nå ett långsiktigt resultat behöver tid avsättas, därför rekommenderar vi 10-12 besök á 60 min för respektive koncept. Ni kan läsa mer om våra friskvårdspaket på följande sida.

Stärk er sammanhållning i ett mer avslappnat forum!

 

1. Dansa dig till bättre gruppdynamik

Detta är en kurs där vi använder oss av andning, kreativa rörelse- och gruppövningar för att medvetandegöra mönster och beteenden hos oss själva och i arbetsgruppen. Målet är inte att lära oss dansa utan att använda dans som metod för teambuilding.

FOKUS INÅT
Att kunna se sig själv utifrån och känna sina behov är gynnande egenskaper på en arbetsplats. Genom medveten andning och sköna rörelser observerar vi och uppmärksammar vår kropp, våra tankar och känslor. Detta bidrar till stärkt självkänsla, samt leder till reflektion och ökad förståelse för den egna kroppen.

SAMARBETE
En god samarbetsförmåga öppnar upp för en plats där allas personliga kvaliteter får utrymme att synas och utvecklas. Vi arbetar mot att skapa en gruppdynamik där trygghet, delaktighet och förmåga att lyssna in står i fokus. Genom praktiska övningar och lekar övar vi på att ge och ta plats.

KREATIVITET & SPONTANITET
En väl fungerande arbetsplats är en plats där nya idéer uppmuntras. Det krävs flexibilitet och en konstant öppenhet för förändring av rutiner och gamla mönster. På ett lekfullt sätt genom dans och rörelse väcker vi vår spontanitet och kreativa förmåga vilket gör att vi vågar testa nya vägar.

Ledord: självinsikt, skaka loss, ge och ta plats, energiboost, lekfullhet

 

 

 

2. Pausa- släpp taget- känn efter

Yoga för dina anställda

Yoga minskar stress, förbättrar minnet, stärker immunförsvaret och ökar människors välbefinnande. På ett kravlöst sätt utforskar vi yogans grunder och deltagarna jobbar alltid utifrån sina egna förutsättningar och dagsform. Du får verktyg att ta med dig in i vardagen och i jobbet, alltifrån enkla meditationer, andningsteknik samt lugnande yogapositioner.

PAUSA
Vi inleder med mindfulnessmeditation, kroppsscanning och pranayama vilket betyder medveten andning. En chans att få stanna upp under jobbdagen för att hitta ny kraft.

SLÄPP TAGET
Vi mjukar upp och stärker kroppen med grundläggande yogarörelser: en kombination av lugnande och energihöjande positioner. Att röra sig i ett lugnt flöde säger till kroppen att varvar ner vilket sänker stressnivåerna.

KÄNN EFTER
Yogaläraren håller i guidad avslappning och deltagarna får träna sig på att skapa intentioner som hjälper för fokus och bättre självkänsla.
Ledord: Avslappning, kontakt med kroppen, närvaro, acceptans, intuition, reflektion

 

 

3. Get groovie get healthy

Streetdance för dina anställda
Dans och träning har bevisad förbättrad effekt mot psykisk ohälsa och förbättrar kognitiv inlärning och memorering.

EN RIKTIG DANSKURS OCH ETT FYSPASS (!)

Vi kommer ut till er arbetsplats och undervisar en danskurs med fokus på styrka, puls, prestigelöshet, glädje, uttryck och feststämning. Deltagarna introduceras i Streetdansens grunder: låg tyngdpunkt, gung och groove i kroppen, uttryck, attityd och dynamik i samspel med musiken.

EN TRÄNINGSFORM SOM BYGGER SJÄLVFÖRTROENDE
I denna kurs övar vi på att ta plats både i den egna kroppen och i danssalen för att bli stärkta och mer bekväma i våra kroppar. Målet är sudda bort gamla föreställningar om dans, kropp, kön och ålder genom att hitta en prestigelös inställning till dans och rörelse. ALLA kan och har rätt att glädjas åt dans och rörelse.

FYSISK STIMULANS= BÄTTRE PRESTATION
Med fysisk och energihöjande aktivitet på arbetsplatsen ges möjligheten till ökad prestationsförmåga även i jobbet- det leder till hälsosammare och gladare anställda helt enkelt.
Ledord: svett, utmaning, feststämning, prestigelöshet, testa nytt! fysisk stimulans

KONTAKTA OSS

VERONICA BERGAN
Danspedagog
veronica.bergan@sv.se
08-120 55 100