Innan du kommer till dansklassen

Du alternativt ditt barn som deltar i vår verksamhet skall stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, även lindrig hosta eller förkylningssymtom, för att inte föra eventuell smitta vidare.

Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du går in i danssalen.

Vid symtom så som hosta, andningssvårigheter eller feber skall du/barn stanna hemma och kontakta Vårdguiden via 1177.

Dansverket kan komma att stänga ner verksamheter om nya direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer även att bevaka direktiv från kommuner där vi har verksamhet.

Tillsammans är vi kloka för att undvika smittspridning!

Vänliga hälsningar,

Verksamhetsansvariga på Dansverket.