Innan du kommer till dansklassen

Du alternativt ditt barn som deltar i vår verksamhet skall stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, även lindrig hosta eller förkylningssymtom, för att inte föra eventuell smitta vidare.

Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du går in i danssalen. Handsprit finns även på plats.

Vi släpper i största mån in eleverna precis innan lektionen startar för att undvika trängsel i entrén. Kom därför ombytt och gärna med överdragskläder.

Inga föräldrar/vänner får vänta inne i byggnaden under tiden lektionen pågår (särskilda regler för nya elever på barndansen gäller första lektionen).

Vid symtom så som hosta, andningssvårigheter eller feber skall du/barn stanna hemma och kontakta Vårdguiden via 1177.

Vi följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer och anpassar vår verksamhet till pandemilagen med 10 kvm/per person. Vi bevakar även direktiv från kommuner där vi har verksamhet.

Tillsammans är vi kloka för att undvika smittspridning!

Vänliga hälsningar,

Verksamhetsansvariga på Dansverket.