Argentisk Tango

Argentinsk tango är en pardans där samspelet mellan dig och din danspartner är elegant, intimt och lekfullt. Den baseras på improvisation där stegen kombineras och återskapas på nytt. På ett avslappnad och lekfullt sätt kommer du lära dig dansa i kontakt med en annan person samt lära dig de olika stegmöjligheter som just denna dansstil bjuder på.  
Platssläpp inför höstterminen har vi den 2 juni kl. 10.00. Om du anmäler dig till en full kurs ställs du i kö.

Schema VT-20