Pyttedans

Här dansar barnet tillsammans med en förälder och möter dansen på ett glatt och lekfullt sätt, anpassat till barnets motoriska förutsättningar. Vi använder rytminstrument och rekvisita såsom sjalar, rockringar m.m. Barnet tränar kropps-/rumsuppfattning, smidighet och taktkänsla till musik och rytmlekar som lockar till rörelse.
Platssläpp inför vårterminen har vi den 17 december kl. 10.00. Om du anmäler dig till en full kurs ställs du i kö.
     
Födda Nivå Dag Tid Plats Start Tillfällen Pris Lärare Anmälan
15-16 3-4 år Lör 10.00-10.45 Falkvägen 42 25/01 12 1295:- Kirstine Jensen Anmäl dig