två barn hoppar och kastar sjalar

Barndans

På barndanslektionerna är det mycket dansglädje. Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet samt koordinationsförmåga. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar, allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.
Platssläpp inför höstterminen har vi den 2 juni kl. 10.00. Om du anmäler dig till en full kurs ställs du i kö.
 
Födda Nivå Dag Tid Plats Start Tillfällen Pris Lärare Anmälan
16-17 3-4 år Lör 09.45-10.30 Falkvägen 42 29/08 12 1295:- Kirstine Jensen Anmäl dig
14-15 5-6 år Lör 10.30-11.15 Falkvägen 42 29/08 12 1295:- Kirstine Jensen Anmäl dig